அழியாச்சுடர்கள்

விசேட உந்துகணைச் செலுத்தி பயிற்சி நிறைவு விழாவில் தலைவர் பிரபாகரன் -காணொளி

*

மார்ச் 5, 2018 Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள், தமிழீழ படையணி, பிரபாகரன் | , , , | விசேட உந்துகணைச் செலுத்தி பயிற்சி நிறைவு விழாவில் தலைவர் பிரபாகரன் -காணொளி அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது

போர் வெற்றி விழா நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு காணொளி

*

மார்ச் 3, 2018 Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள், பிரபாகரன் | , , , | போர் வெற்றி விழா நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு காணொளி அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது

ஐ நா மனித உரிமைகள் அமைப்பு சிறிலங்காவின் கைப்பாவை !

காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு வீசா மறுப்பு, சுவிஸ் அரசாங்கம் போர்க்குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவுமார்ச் 3, 2018 Posted by | இனப் படுகொலை, ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள் | , , , | ஐ நா மனித உரிமைகள் அமைப்பு சிறிலங்காவின் கைப்பாவை ! அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது

பச்சைத் தமிழா ஒன்று படு பாடல் காணொளி

*

மார்ச் 2, 2018 Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள், பாடல்கள் | , , , | பச்சைத் தமிழா ஒன்று படு பாடல் காணொளி அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது

பிரபாகரனைப் பின்பற்று பாடல் காணொளி

*

மார்ச் 2, 2018 Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள், பாடல்கள், பிரபாகரன் | , , , , | பிரபாகரனைப் பின்பற்று பாடல் காணொளி அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது