அழியாச்சுடர்கள்

முன்னாள் போராளிகளின் அவலநிலை -10 !

தமிழ் இனத்திற்காக தம்மை அர்ப்பணித்தவர்கள்..
அனைவராலும் கைவிடப்பட்ட நிலையில்…
வலி சுமந்தவர்கள், வாழ வழியின்றி வாடுகின்ற சோகம்.. என் இனமே என் சனமே..!!

நன்றி
IBC Tamil

மார்ச் 10, 2017 Posted by | அவலம், இனப் படுகொலை, ஈழமறவர், ஈழம் | , , , | முன்னாள் போராளிகளின் அவலநிலை -10 ! அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது

தமிழீழ நிதிப் பொறுப்பாளர் பிரிகேடியர் தமிழேந்தி வீரவணக்கம்

**

 

மார்ச் 10, 2017 Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், வீரவணக்கம், வீரவரலாறு | , , , | தமிழீழ நிதிப் பொறுப்பாளர் பிரிகேடியர் தமிழேந்தி வீரவணக்கம் அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது

2009 தை -பங்குனி மாதம் வீரகாவியமான மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

      *

மார்ச் 10, 2017 Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், வீரவணக்கம், வீரவரலாறு | , , , | 2009 தை -பங்குனி மாதம் வீரகாவியமான மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது