அழியாச்சுடர்கள்

தலைவர் பிரபாகரன் இருந்திருந்தால் இந்நிலை வந்திருக்காது !

முன்னால் போராளிகளின் அவலநிலை -5 !

தமிழ் இனத்திற்காக தம்மை அர்ப்பணித்தவர்கள்..
அனைவராலும் கைவிடப்பட்ட நிலையில்…
வலி சுமந்தவர்கள், வாழ வழியின்றி வாடுகின்ற சோகம்.. என் இனமே என் சனமே..!!

Advertisements

திசெம்பர் 13, 2016 - Posted by | அவலம், இனப் படுகொலை, ஈழமறவர், ஈழம் | , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: