அழியாச்சுடர்கள்

முன்னாள் போராளிகளின் அவலநிலை போராளிகளின் அவலநிலை -3 !

ex-ltte-members-now-poor


Advertisements

திசெம்பர் 4, 2016 - Posted by | அவலம், இனப் படுகொலை, ஈழமறவர், ஈழம் | , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: