அழியாச்சுடர்கள்

முன்னாள் போராளிகளின் அவலநிலை போராளிகளின் அவலநிலை -1 ,என் இனமே என் சனமே என்னை உனக்குத் தெரிகிறதா ?

ex-ltte-members-now-poor

நன்றி IBC TAMIL

Advertisements

நவம்பர் 28, 2016 - Posted by | அவலம், இனப் படுகொலை, ஈழமறவர், ஈழம் | , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: