அழியாச்சுடர்கள்

உலகத்தமிழர் வரலாற்று மையம் சிறப்புக்காட்சி-காணொளி

world-tamils-historicalதமிழருக்காக போராடிய எம்மின உறவுகளே,மாவீர செல்வங்களே உங்கள் நினைவாக பிரித்தானியாவில் தமிருக்கு என்று ஒரு நிலம்,பல தமிழ் உறவுகளின் கனவு.
பிரித்தானியா ஒக்ஸ்பேட் OX17 3NX எனும் முகவரியில் உலத்தமிழருக்கு என்று ஒரு வரலாற்றுமையம்!!

காலத்தின் தேவை கருதி தமிழர் அனைவரும் ஒன்றினைவோம் வாரீர் .

தமிழரின் தாகம் தமிழீழதாயகம்.

உலகத் தமிழர் வரலாற்று மையத்தின் வளாகம் அமைந்துள்ள ( ஒக்ஸ்போட் OX17 3NX ) முகவரியில் தமிழீழ மாவீரர் நாள் நவம்பர்,27-11- 2016. பிரித்தானியாவின் வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த ஒக்ஸ்பேட் மாநகரில் அமைந்துள்ள உலகத் தமிழர் வரலாற்று மைய வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாவீரர் நினைவுக் கல்லறைகளில் தமிழீழ மாவீரர் நாள் !!

உலத்தமிழர் வரலாற்று மையத்தின் தொடர்புகளுக்கு!!
admin@worldtamilshistoricalcocity.com

02089089777

நவம்பர் 22, 2016 - Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள், வீரவரலாறு | , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: