அழியாச்சுடர்கள்

கடற்புலிகள் மகளிர் தளபதி கேணல் பூரணி வீரவணக்கம்

Col Poorani Poorani, Head of LTTE Naval wing’s women division

Advertisements

மே 12, 2016 - Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், முள்ளிவாய்க்கால், வீரவணக்கம், வீரவரலாறு | , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: