அழியாச்சுடர்கள்

சித்திரவதை முகாம்களில் 2000 புலிகளின் படங்கள் -காணொளிகள்

ex lttes torture camps in Sri Lanka 5 இது 2009 இல் UNHCR  இல் வெளியிடப்பட்டது இப்போது இவர்களுக்கு என்ன ஆனது என்பது தெரியாது ?

ltte veera

இதில் ஒருவர் நிதர்சனம் ஒளிபரப்பாளர் வீரா என்பது குறிப்பிடத்தக்கதுWar Without Witness in Sri Lanka

Advertisements

மே 10, 2016 - Posted by | இனப் படுகொலை, ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள் | , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: