அழியாச்சுடர்கள்

தமிழீழ மகளிர் தினம்

praba quotes women brigades 2

நாம் தமிழீழப் பெண் சமூகம் மத்தியில் ஒரு பெரிய புரட்சியை நிகழ்த்தியிருக்கின்றோம். தமிழர் வரலாற்றிலேயே நடைபெறாத புரட்சி ஒன்று தமிழீழத்தில் நடைபெற்றிருக்கின்றது

-தலைவர் பிரபாகரனின் சிந்தனையிலிருந்து-ltte women tamil womenltte women brigade

ltte_rpg_force_11

ltte women  tamileelam_Police_Women ltte women brigade with leader ltte women wings LTTE_women_wing ltte women leaders ltte_rpg_force women LTTE_Major_Sothiya_Women_Commando_Unit 3 LTTE_Major_Sothiya_Women_Commando_Unit 1 LTTE_Major_Sothiya_Women_Commando_Unit 2 ltte women motorbike ltte women tigers freedom_birds Ltte women ltte women ltte Women women fighters ltte ltte women

Advertisements

மார்ச் 8, 2016 - Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், வீரவரலாறு | , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: