அழியாச்சுடர்கள்

புலிகள் அழிக்கப்பட்டது எவ்வாறு ?-காணொளிகள்

ltteமகாபாரதத்தில் கர்ணனை யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே அவனது சக்திகளை அழித்து அதன் பின்னர் செத்தப் பாம்பை அடித்து வென்றது போல் கண்ணன் வரிகளில் கீழே

சமாதானத்தில் சர்வதேசத்தின்  கட்டமைக்கப்பட்ட சதிகளால் புலிகள் வழங்கள் அழிக்கப்பட்ட பின்னர் செத்த பாம்பை அடிப்பது போல்  இலங்கை இராணுவமும் இறுதி யுத்தத்தில் புலிகளை வென்றது.

அதன் முழுமையான பார்வைகள்Advertisements

மார்ச் 5, 2016 - Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள், வீரவரலாறு | , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: