அழியாச்சுடர்கள்

வீரவணக்கம்: பிரபாகரனின் முதல் பெரும் தளபதி கேணல் கிட்டு

Colonel Kiddu

 

*********

கேணல் கிட்டுவின் நினைவினைச் சுமந்து-காணொளிகள்

******

ஈழவிம்பகம்

***********

Advertisements

ஜனவரி 15, 2016 - Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், வீரவணக்கம் | , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: