அழியாச்சுடர்கள்

என்று முடியும் எங்கள் இனத்தின் சோகம் – பாடல் காணொளி

மானம்பூ இசைத் தட்டிலிருந்து ……………..ex ltte members 22

Advertisements

ஜனவரி 5, 2016 - Posted by | இனப் படுகொலை, ஈழமறவர், ஈழம், காணொளிகள், பாடல்கள் | , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: