அழியாச்சுடர்கள்

மாவீரர்நாளினை முன்னிட்டு முகநூல் அடையாளம்

முகநூல் உறவுகளுக்கு வணக்கம்,facebook profile

மாவீரர்வாரம் மற்றும் மாவீரர்நாளினை முன்னிட்டு எமது மண்ணுக்காக தமது இன்னுயிர்களை அர்பணித்த அந்த வீர மறவர்களை நினைவுகொள்ளும் முகமாக தமிழர்களாகிய நாம் இந்த வாரம் முழுவதும் எமது Profile-Photo வில் எமது ஈழத்தின் தேசிய மலராகிய கார்த்திகை பூவினையும், தமிழர்களது தேசிய வர்ணங்களையும் அடையளப்படுத்தி ஏனைய நாட்டவர்க்கும் இந்த நாளை அடையளப்படுத்துவோம்.

இதற்காக பிரத்தியேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட Profile Overlay Tools இதனை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

https://app.profileoverlays.com/tamils?q=tamils&by=1336306
(Click on Start-Connect Facebook)

உங்களது நண்பர்களுக்கும் இதனை தெரிவியுங்கள்.

தமிழராய் ஒன்றிணைவோம்!

Advertisements

நவம்பர் 23, 2015 - Posted by | ஈழமறவர், ஈழம், மாவீரர் நாள் | , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: