அழியாச்சுடர்கள்

வீரவணக்கம்: ஆனி மாதம் வீரகாவியமான மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

ltte veeravanakam 2

தமிழீழ தாயக விடுதலைக்காய் தமது இன்னுயிரை ஈந்த இந்த வீரமறவர்களிற்கு எமது வீரவணக்கங்கள்.

ஆனி  மாதம் வீரச்சாவைத் தழுவிய ஏனைய மாவீரர்களிற்கும் எமது வீரவணக்கங்கள்.

June 5

June 10th

June 11

June 24th

June 25th

June 26th

June 27th

June 28th

**

 

ltte veeravanakam 2

ஜூன் 8, 2013 - Posted by | ஆனி மாவீரர்கள், ஈழமறவர், ஈழம், வீரவணக்கம், வீரவரலாறு | , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: